CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

אסכולות – הרצאות תרבות אצלכם בבית – 15% הנחה

שלום

בהתאם לתקופה הצלחנו להשיג 15% הנחה בהרשמה לקורסים של “אסכולות ” – האוניברסיטה הפתוחה

לשמיעת הרצאות בבית דרך תוכנת הזום

אסכולות נותנת תמיכה טכנית אישית למי שמתקשה להתחבר לתוכנת הזום

להלן הפרטים וההדגשים שקבלנו מאסכולות

 פעילות מקוונת בכל הסדרות

כל ההרצאות תתקיימנה במתכונת דיגיטלית (שידורים באמצעות תוכנת ה-  ZOOM) כך שניתן יהיה לצפות גם מהבית מול המחשב ,הטלויזיה או הנייד

רוב ההרצאות תועברנה בשידור חי, חלק קטן יוקלט מראש ויישלח בדואר אלקטרוני לרשומים/ות לסדרה

תמיכה טכנית לפעילות: במעמד ההרשמה ישלח ,לנרשמים/ות, מארז מתנה לתמיכה טכנית

המארז כולל : סרטוני הדרכה, רשימת טלפונים של אנשי התמיכה (הזמינים בזמן השידור), הדרכה בלייב ,הפניה לטכנאים ועוד

הרחבת אפשרויות הבחירה בכל זמן ובכל מקום

המעבר לקורסים מקוונים מאפשר לבחור ממגוון הסדרות שלנו אשר יועדו בתחילה להתקיים רק בערים מסוימות וכעת משהוסרה המגבלה הגיאוגרפית

ניתן לצפות בכל סדרה ע”פ תחומי הענין באמצעות תוכנת הזום

נהלי ביטול: בשל מצב הקורונה, נאפשר לבטל את השתתפות בסדרות ללא עלות עד 24 שעות לפני תחילת הקורס, שאר נהלי הביטול –לפני הנהלים הרגילים

ניתן לצפות בנהלי הביטול בידיעון הקורסים שלנו או באתר אסכולות

למידע נוסף אודות הסדרות המקוונות ,ניתן לבקר (לחצו!)  אתר האינטרנט שלנו

לעיון ולצפייה (לחצו!) ידיעון אלקטרוני של סמסטר ב