CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

הצעת חברת פרטנר לעובדי, בוגרי הבנק ובני משפחותיהם

חברת פרטנר מציעה לעובדי ובוגרי הבנק ובני משפחותיהם

חבילה סלולר, אינטרנט ביתי ומכשירים סלולריים.

תנאים כלליים

המחירים כוללים מע”מ

ההצעות המוצגות לעיל פתוחות להצטרפות עד לתאריך 31/12/2022

ההצעות המוצגות מיועדות לעובדי, גמלאי הארגון ולבני משפחותיהם מדרגה ראשונה

כל עובד זכאי לצרף עד 7 זכאים מקרבה ראשונה (כולל הוא עצמו) בהתאם לתכנית

זכאים – בן/בת זוג (כולל ידועים בציבור – יש להציג אישור שהופק ע”י עו”ד/נוטריון), הורי העובד/ת, ילדי העובד/ת, אחי העובד/ת

במעבר לתוכניות אלו יבוטלו כל ההטבות להן היית זכאי בתוכנית הקודמת, לרבות החזרים שניתנו לך עבור מכשירך

תשלום באמצעות כרטיס אשראי של בן משפחה זכאי או העובד/ת החברה

זכאות להצטרף לתכניות המוצגות במצגת זו תהיה על בסיס הצגת תעודת העובד/ת ותעודת זהות של העובד/ת להוכחת קרבה ראשונה

התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בטופס תנאי תכנית/העסקה

לחץ על התמונה  לקבלת פרטים נוספים